diumenge, 25 de juny de 2017

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ  DE CONSELL ESCOLAR CELEBRADA EL 21 DE MARÇ DE 2017

 1. Aprovació de les actes anteriors.
S’aprova l’acta anterior.

 1. Justificació 2016 i pressupost 2017
La Silvia fa una explicació dels principals ingressos i despeses d’aquest darrer any. També explica l’estat dels comptes i els ingressos i despeses de 2016  que encara estan pendents de cobrar o pagar. Es torna a explicar el pressupost 2017 i les seves novetats respecte a l’última reunió.
Queda presentada i aprovada la justificación económica 2016.

 1. Temes AMPA: resultats financers, extraescolars proper curs, empresa cuina i monitoratge (renovació)
Liquidació curs 15-16: La Conchi com presidenta presenta la liquidació econòmica del curs 15-16. Es presenta el pressupost 2017 que ja està tancat des del novembre tot i que hi ha un canvi important, hi ha un problema amb Hisenda, s’explica en què consisteix aquest problema, quins passos s’estan seguint per solucionar-ho però també s’explica com això ha impedit presentar a temps el projecte de l’Ajuntament per la revista digital com cada curs.
Extraescolars:  Es fa una valoració molt positiva de les extraescolars portades a terme i tot i la gran feina que suposen, hi ha molta satisfacció. Pel curs que ve s’està fent  un estudi sobre fer una  extraescolar de percussió i una altra de nutrició i hàbits saludables com a novetats principals.
Empreses de cuina i monitoratge: a finals d’aquest curs tocaria renovació. S’ha començat a parlar amb les dues entitats per demanar millores puntuals, La proposta de Casal d’estiu és seguir amb la mateixa línia del curs anterior

 1. Precs i preguntes.

Aprovació de les sortides:
 • Taller Casa Àsia. 4 d’abril de 2017. 5è A i B. Matí (escola)
 • Taller d’afectivitat. 7 d’abril de 2017. 6è A i B. Matí (escola)
Queden aprovades aquestes dues activitats.

Informacions:
 • Preinscripció: es donen les dates de preinscripció per aquest curs. 
 • Setmana cultural: es recorden les dates concretes 26, 27 i 28 d’abril. 
 • S’informa que les proves competencials de 6è seran els propers 4 i 5 de maig.
 • S’explica que degut a la nova ordre d’avaluació, des del segon trimestre s’ha estat treballant en uns nous informes que aniran acompanyats d’una circular per entendre els nous continguts i organització de dit informe. 
 • Prova pilot amb tablets: s’ha començat aquesta setmana en el curs de 1r. 
 • Propostes AMPA:  es pregunta a l’AMPA si les propostes que s’havien d’aprovar sobre futurs projectes de millora a l’escola s’ha portat a terme. La Conchi explica que està tot aturat perquè es prioritza solucionar tema Hisenda.
 • Obres lavabos escola: La Cristina pregunta a la representant de l’Ajuntament si és possible prioritzar les obres als lavabos d’acollida tot i que els que estan a la llista de prioritaris són els de menjador. 
 • Incident de 6è: no hi ha cap més noticia sobre el tema. 
 • La Conchi  pregunta sobre el tema que es va plantejar a principi de curs sobre la línia metodològica de l’escola. Es fa un resum de la reunió de consell anterior on es va explicar aquest tema. 
 • Carnestoltes: es valora molt positivament i ha arribat per part de les famílies la necessitat de que es faci dintre de l’escola. El curs que ve s’ha de fer un replantejament.
 • El cus que ve hi haurà molt moviment de plantilla i es parlarà més endavant quan es tingui més informació al respecte.
RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ  DE CONSELL ESCOLAR CELEBRADA EL 23 DE GENER DE 2017

0- Aprovació de les actes anteriors. 
No hi ha cap esmena i s’aproven les actes anteriors. 
1- Pressupost 2017
La Silvia com a secretària de l’escola explica el nou pressupost per l’any 2017. Aquest pressupost presenta moltes novetats perquè per primera vegada es fa  des de la plataforma SFERA que és de nova implantació a les escoles.
Un cop aclarits els dubtes el Consell Escolar dona el vist i plau al pressupost i la Directora del centre l’aprova. 

2- Aprovació sortides 6è
3/2/17. Matí. 6è. Can Mercader: la rajola hidràulica.
22/2/17. (canvi de data) 6è. Tot el dia. Museu de la ciència de Terrassa. 24/2/17. 6è. Matí Taller “Pau a l’escola”.
No hi ha cap esmena i queden aprovades aquestes sortides. 

3- PEC i temes pedagògics.
Un dels objectius de l’Equip Directiu des de que va començar el mandat era crear un grup impulsor, és a dir, un grup de persones voluntàries de tots els sectors de la comunitat educativa, que es poguessin dedicar a valorar, consensuar i treballar determinats temes segons necessitats. A dia d’avui encara és un tema pendent perquè sempre hi ha altres prioritats.
S’explica que hi ha una part de PEC que és molt pedagògica i que pertany més a una reflexió i treball previs per part del claustre però hi ha una altra part en què si es pot col·laborar.  Es fa la proposta de fer un grup impulsor de famílies voluntàries que puguin començar a fer una part del PEC. Seria Tot allò que te a veure amb identitat de centre, ideari, valors, context etc. Per fer-ho la Direcció facilita un possible guió de PEC.
S’accepta la idea, es buscarà tota la informació possible i el grup de representants de famílies li farà una pensada per veure com es gestionarà.
Pel que fa a temes més pedagògics es vol donar resposta a la regunta que es va generar al trimestre anterior per part de les famílies de cap a on va l’escola.
S’està intentant anar cap a una escola més oberta. Hi ha a sobre de la taula el tema dels llibres i sobretot el tema del canvi metodològic cap a uns aprenentatges cada cop més competencials. Les eines digitals són una de les prioritats per afavorir precisament l’aprenentatge més competencial i engrescador. Tot va encaminat a fomentar el treball en equip i sobretot a fomentar aspectes com la deducció, l’esperit crític, la manipulació i experimentació, etc. 
Es posen exemples concrets de tot allò que s’està fent i  i es responen preguntes al respecte. S’obre un debat sobre els recursos de l’escola pública.
4-Temes AMPA: justificació any 2016 
Queda pendent perquè la Conchi Sánchez no ha pogut assistir finalment. 
5- Portes obertes 2017
S’explica que s’estan fent modificacions al vídeo perquè no sigui tan llarg i poder incloure novetats com les aules de P3, ambients, racons cooperatius, etc. Es demana per part del sector famílies si es podria fer més difusió del vídeo i es respon que la idea és que sigui el més sorprenent possible de cara a les portes obertes, que es farà un tràiler resum i que aquest es penjarà al web i per últim que hi ha un dia de portes obertes de l’escola en què el vídeo es projecta de manera contínua per a què les famílies que ja són de l’escola el puguin veure. 

6- Precs i preguntes.
Es dóna les gràcies a l’AMPA perquè el rocòdrom de l’escola ja està en funcionament i es valora molt positivament per part de l’alumnat. 
Incident de 6è: és un tema que encara està obert. 

Comissió permanent: s’han demanat els auxiliars de conversa com cada curs. Es va fer la modificació del document de PGAC i aprovada en permanent per poder demanar-ho abans del dia 20. 

dimarts, 24 de gener de 2017

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA  DE CONSELL ESCOLAR CELEBRADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2016

0-    Aprovació acta anterior
No hi ha aprovació perquè no hi ha acta anterior i és reunió extraordinària.

1-    Proposta modificació de NOFC
La Cristina com a Direcció de centre explica que aquesta reunió ha estat convocada pel sector famílies els quals van fer arribar una carta demanant una modificació de les NOFC pel tema colònies de P5 d’aquest curs.
A partir de la lectura de fragments concrets de la carta es va donant resposta des de l’ED que ha elaborat una argumentació amb el consens de tot el claustre.
En aquest procés es van obrint debats i qüestions relacionades amb cada punt que es va parlant.
Després dels arguments exposats sembla que queda clar que una modificació de les NOFC ara no seria coherent ja que no hi ha prou informació com per saber si aquest fet serà l’inici d’una tendència o no.
Per últim es fa una nova proposta: tractar el tema com una excepcionalitat d’aquest curs i  així que els nens i nenes de P5 puguin anar de colònies.
La Cristina explica que les persones que estan allà no poden decidir-ho i que es portarà la nova proposta a Claustre com un acord de CE.
Es decideix que es donarà una resposta el més aviat possible encara que sigui per correu electrònic perquè s'entén que el tema necessita prioritat.

2-    Precs i preguntes.
Modificació del pressupost 2016: la Silvia exposa la modificació del pressupost que es basa en dos petits canvis, la subvenció del Ajuntament per projectes educatius i la subvenció anual del Departament d’Ensenyament per a despeses de funcionament.

El Consell Escolar dona el vist i plau i la Direcció del centre aprova aquesta modificació.
RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2016

0-    Aprovació acta anterior
Com no hi ha cap esmena més que la ja modificada es dona per aprovada l’acta i es tanca el període d’actes d’aquest CE sortint.

1-    Constitució nou Consell Escolar
Després d’acomiadar a les persones sortints es passa a fer un resum de com queda el Consell Escolar a partir d’ara:
 • Sector famílies: marxa Jordi Albet i entra Xavier Beltran. Marxa Noemi Roca i entra una altra vegada escollida. De suplents han quedat Elisabeth Benítez , Ma Carmen Alonso i Margarita Martí.
 • Sector mestres: marxa el Paco Molina per prejubilació, renúncia Rosor Pinyol i per tant entra Sonia Moreno com a persona següent més votada pels 2 següents anys. Marxa Mercedes Díez i entra Marina Bastardi. Marxa Ana Rial i entra Txaro Chávez i marxa Elena Fernández i entra Fèlix Salazar.
 • Sector PAS, sector Ajuntament i Equip Directiu queda igual.
També s’explica que el nostre Consell te estipulades una sèrie de comissions que ajuden al bon funcionament per moments determinats.
Les comissions també han de reestructurar-se i queden de la següent manera:
 • Comissió menjador: entra Fèlix Salazar  en substitució d’Anna Rial
 • Comissió permanent: Xavi Bertral substitueix a Jordi Albet
 • Comissió econòmica: entra Txaro Chávez en substitució d’Elena Fernández.
 • La comissió de convivència queda igual.
S’expliquen breument les competències del CE per aquelles persones que no han format part o que no saben les noves modificacions segons LOMCE

2-    Precs i preguntes
  
Situació fiscal de l’AMPA: s’explica al consell que finalment s’ha hagut de prendre una decisió i a partir d’ara l’AMPA funcionarà amb fiscalització d’empresa (IVA, impost societats, etc).

Beneficis Loteria i llibres de Sant Jordi: es farà un document perquè quedi molt clar quines famílies es podran beneficiar d’aquests diners ja que l’objectiu principal és que cap nen/a es quedi sense anar de colònies per motius econòmics i com l’AMPA no pot tenir accés a aquesta informació es gestionarà des de l’escola. Dels beneficis de Sant Jordi es beneficiaran les famílies de 5è de cara al proper curs per les colònies de 6è.

Carnaval: des de la comissió de festes de l’AMPA han fet arribar a l’escola una proposta. És un tema a parlar en claustre perquè encara no s’ha pogut tractar. S’acorda que es farà al gener.

Rocòdrom: el projecte final està aprovat, finalment l’AMPA assumeix la totalitat de la despesa i s’instal•larà properament.

Incident de 6è: es fa un resum de com està el tema a dia d’avui. L’AMPA també explica la seva implicació en el tema.
S’aprofita per explicar l’adaptació curricular i d’horari d’un nen de 6è.


Xarxa de competències bàsiques: és un projecte al qual s’ha afegit l’escola. L’objectiu és fer xarxa amb totes les escoles de Cornellà per treballar conjuntament i millorar. El Departament forma a representats de cada centre els i les quals seran els responsables de formar a la resta de companys i companyes  per introduir temes pedagògics innovadors a les escoles. Aquest curs la formació va sobre el treball per projectes.

dilluns, 12 de desembre de 2016

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 18 D’OCTUBRE DE 2016

0-    Aprovació acta anterior
S’aproven les actes 3 i 4 de l’últim consell escolar i per tant es tanquen les actes del curs 2015-2016.
S’acorda que els resums es penjaran un cop passades dues setmanes si no hi ha cap esmena i es comentarà prèviament a l’AMPA.

0-    PGAC (Programació General Anual de Centre).
Es passa a fer un resum dels objectius de la PGAC. Per explicar els objectius pedagògics s’ha elaborat una graella resum amb les idees que es volen treballar aquest curs i d’on provenen (AVAC, memòria anual, revisió metodològica per part del claustre). S’explica específicament també l’atenció a la diversitat com es treballa a cada cicle.
Es segueix explicant el document desenvolupant els objectius de gestió. Es fan una sèrie de demandes a l’Ajuntament sobre l’estat dels lavabos de menjador i acollida.
Es comenten les sortides d’aquest curs.
S’aprofita per explicar les beques  noves de llibres i material de l’Ajuntament: El projecte 50/50 s’inclourà  a la PGAC amb l’objectiu de donar continuïtat i començar el següent pas del projecte.
Tothom dona el vist i plau i la Direcció dona per aprovada la PGAC del curs 2016-17.

2-  Eleccions a Consell Escolar.
Aquest curs hi haurà eleccions a Consell Escolar. El procés començarà oficialment el dia 7 de novembre i les eleccions es faran al desembre. Per part del sector famílies s’ha de renovar el 50% dels membres. Sortirien la Noemí Roca i el Jordi Albet. Per part del sector mestres ha de renovar l’Elena Fernández, l’Ana Rial i la Mercedes Díez. La vacant del Paco serà escollida per votació també en aquestes eleccions però només tindrà una durada de 2 anys (perquè en realitat és una substitució). Més endavant es concretaran els detalls.

3-  Correu electrònic Consell Escolar
La proposta és fer un document on es doni l’adreça i l’explicació de quin ús se li pot donar a aquesta adreça creada pels representants de famílies del consell. La idea seria que servís per rebre informacions, suggerencies, dubtes etc però a nivell molt general d’escola. Un altre objectiu és deslliurar a l’AMPA d’aquesta funció que no és la seva. S’acorda que es farà una circular des de l’escola amb una petita nota avisant de les properes eleccions (els representants ajudaran enviant escrit). L’adreça és consellelspins@gmail.com 

4-  Temes AMPA:
Abans de començar la Conchi com a presidenta de l’AMPA explica que a partir d’ara totes les comunicacions amb i de l’AMPA es fa des de cada comissió i des de la Junta permanent. Es per funcionar de manera independent i no saturar la Junta. El newsleter es deixa de fer perquè no compensava la feina de fer-ho amb el poc ús que se li donava.
a.     Activitats extraescolars.
L’AMPA valora molt positivament  l’augment d’usuaris/es perquè tot i la feina que suposa s’està gestionant molt bé el tema extraescolars.
b.    Ingressos AMPA
L’AMPA està limitada a uns ingressos de 75.000 euros l’any i actualment el volum d’ingressos amb una sèrie d’activitats farien superessin aquesta xifra. Això suposaria haver de funcionar com una empresa (fiscalitat, etc) i l’AMPA té molt clar que no es defineix com una empresa en cap nivell. Per tot això la Junta ha pres una sèrie de decisions en relació a les següents activitats.
Calendari: es pot continuar fent però no per vendre sinó per regalar un per família (es pot fer des de diners de la quota d’AMPA).
Loteria de Nadal: S’ha pensat cedir la venta a les famílies de 6è per subvencionar les colònies.
Parada Sant Jordi: S’ha pensat cedir la venta a les famílies de 5è perquè puguin fer un romanent per les colònies de 6è.
L’AMPA tindrà en compte tots els dubtes i idees que van sortint, parlarà amb les famílies de 5è i 6è (reunió ja establerta) i tornarà a fer-li la consulta al seu gestor.
c.  Memòria de menjador 15-16
Es presenta al Paco com a nou responsable de l’escola Imalleure .Es llegeix un resum de la memòria portada a terme per part seva, el Dani, com antic responsable d’Imalleure a l’escola i la Cristina, coordinadora de menjador.
S’explica la valoració general i el grau d’assoliment dels objectius plantejats.
Per acabar es fa un resum de les propostes de millora que són tant per part de l’equip, monitoratge, empresa etc com la resta d’agents educatius.
          d. Cap a on anem?
És una pregunta que es planteja  la Junta d’AMPA després de rebre moltes qüestions per part de famílies en relació a l’objectiu o objectius que té l’escola i quin ideari segueix o es planteja seguir. S’aprecia un desconeixement per part de les famílies en relació cap a on va l’escola a nivell metodològic.
Des de l’ED es recull la demanda plantejada i totes les idees exposades i es compromet a portar-les a claustre, es pot convocar un consell escolar extraordinari en algun moment per poder fer un retorn i un monogràfic sobre el tema.
e.  Rocòdrom
És un projecte en el qual lAMPA porta treballant al voltant de 2 anys. Actualment està aprovada una proposta per la Junta, falta que l’equip de mestres d’educació física donin el vist i plau. S’estan esperant pressupostos i el projecte educatiu també està muntat. S’ha d’acabar de parlar també del tema econòmic entre escola i AMPA
f.   Educar per créixer
Dintre d’aquest projecte de l’Ajuntament hi ha una activitat per treballar valors a nivell d’extraescolar. L’AMPA va presentar la sol·licitud per formar-ne part i s’ha otorgat des de l’Ajuntament pels propers 2 anys.
5-  Precs i preguntes.
Després del Consell hi ha convocada una comissió de convivència però donat a que tot el Consell ha destar informat es fa un resum del tema a exposar (incident a 6è) de quin ha estat el procés i quines mesures shan pres al respecte.


Cornellà de Llobregat, 18 d’octubre de 2016

dimecres, 2 de novembre de 2016

RESUM DE L’ACTA 4 DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 29 DE JUNY DE 2016

 1. Aprovació de lacta anterior
Queda aprovada lacta anterior a falta de corregir unes faltes dortografia.
2.   Memòria curs 2015-2016
Es presenta la memòria d’aquest curs fent una anàlisi dels objectius plantejats, les actuacions portades a terme i la seva valoració.
Es van responent dubtes concrets com l’estat de l’hort, és un tema que es vol engegar, s’està treballant des del grup de treball de ciències i també des del menjador.
Queda consensuada la memòria anual i aprovada per Direcció.

3.   Resultat de les proves internes i externes.
A partir de gràfics es fa una presentació de resultats de les proves de final de curs. També es fa una comparació entre els resultats de proves inicials i finals. En els grups de 3r, a més, també es comparen els resultats amb els obtinguts en les proves diagnòstiques.
Per últim es fa un resum dels resultats de les proves de competències bàsiques de 6è (CCBB), es comparen els resultats amb la mitjana de Catalunya i també amb els resultats històrics de l’escola.
4.   Quotes de material i sortides i calendari de pagaments.
Es proposa que les quotes de material i sortides segueixin com en els darrers anys: una única quota i de la mateixa quantitat.
Cicle infantil: 68+15€ (material)
                    90€ (sortides)
Cicle inicial: 68€ (material)
                    70€ (sortides)
Cicle mitjà: 66€ (material)
                    70€ (sortides)
Cicle superior: 66€ (material)
                      70€ (sortides)
La quota de material es passarà el proper 18 de juliol i la de sortides el proper 15 de setembre.
La quota de llibres es passarà al juny del 2017.
Colònies com sempre segons sondeig i viabilitat, es passarà al novembre i al març.
Queden aprovades les quotes i el calendari.

5.   Obres
Les obres de P3 i escala d’emergència tenen previst el seu inici la primera setmana de juliol i finalització la primera setmana de setembre. Des de l’Ajuntament es fa saber que les obres dels lavabos de menjador estan pressupostats.

6.   Projectes de l’Ajuntament
La memòria dels projectes i la seva justificació econòmica es van aprovar per comissió permanent el dia 16 de juny i presentades a l’Ajuntament el dia 17 de juny. Consta aquí que el Consell Escolar ho aprova.

7.   Precs i preguntes
Des de l’AMPA es demana com està el tema del projecte de tablets. Es contesta que és un tema aturat. A partir d’aquí s’inicia un debat sobre les TAC a l’escola pública i l’escola concertada.Cornellà de Llobregat, a 29 de juny de 2016
RESUM DE L’ACTA 3 DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 8 DE JUNY DE 2016

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.
1.   Calendari curs 2016-17
Inici de les classes: 12 setembre
Vacances de Nadal: del 23 desembre al 8  de gener inclosos.
Vacances Setmana Santa: del 8 al 17 abril inclosos.
Últim dia de classe:  21 de juny
Lliure disposició: 31 doctubre, 9 de desembre i 27 de febrer.
Festes locals: 5 de juny segona pasqua i 16 de juny  corpus.
Jornada intensiva: dia 22 de desembre, i del 5 al 21 de juny .
Adaptació de P3: 12, 13 i 14 de setembre.
Com tothom hi està dacord queda aprovada aquesta proposta de calendari.

3.  Aprovació sortida 14 de juny tota lescola. Collbató
No hi ha cap objecció i saprova la sortida per unanimitat.

4. Enquesta Setmana Cultural
Resultats obtinguts:
La participació ha estat del 3167% que correspon a 108 famílies.
Organització espai físic (101 respostes) el 93,1% de les famílies la troba positiva i molt positiva.
Puntualitat (101 respostes) el 90,3% ho valora positiva o molt positiva.
Durada del 1r torn (91 respostes) el 88% la valoren positiva o molt positiva.
Durada del 2n torn (82 respostes) el 70,8% la van trobar positiva davant dun 29,2% que la valoren negativament.
Audició i so (101 respostes)  el 90,1% la valoren entre positiva i molt positiva.
Canvi dhorari (107 respostes) el 53,6% valora aquest canvi negativament davant dun  46,7% que el valoren positiu o molt positiu
Valoració global (102 respostes) el 84,3% valoració positiva o molt positiva.

5. Acceleració alumnes.
Sexplica que a lescola sha donat el cas de dos alumnes amb altes capacitats amb els quals sestà portant a terme  un procés dacceleració de curs.

6. Matriculació curs 2016-17
Després del tancament duna línia de P3 al municipi i de diferents canvis en adjudicacions la matricula quedarà de la següent manera :
42 alumnes que vindran a P3,  1 alumne/a a P5 ,1 alumne/a a 1r,  i 1 alumne/a a 3r.
Hi ha llista despera per alguns cursos i la comissió de matricula es va reunint periòdicament i poden haver noves adjudicacions.

7. Aprovació NOFC
Són uns document que entraran en vigència el dia 1 de setembre (també la carta de compromís actualitzada).
Queden consensuades les NOFC i aprovades per Direcció.

8. Precs i preguntes
 • Memòria dels projectes: sacorda aprovar-les per comissió permanent.
 • Felicitació a lAMPA i a les famílies per la gran festa de les famílies.
·       Acollida de tarda: sha fet lenquesta com cada any i sacorda que també es preguntarà a les noves famílies de P3.
 • Extraescolars de handball:  sestà mirant  la viabilitat.
 • Estraexcolar de robòtica: Hi ha molta demanda. Shan de mirar espais possibles.
 • Jornada continuada: no és un tema prioritari a no ser que hi hagi molt dinterès per part de tots els sectors. Es recordarà a les reunions de principi de curs l’adreça dels i de les representants del CE per poder fer arribar preguntes, dubtes, etc.
 • Llibres de català de 1r i 2n per error shan eliminat de les llistes. Sarreglarà amb la comissió de socialització i es comunicarà a les famílies en acabar aquesta reunió.
 • Obres: no es tenen notícies per part de la Generalitat.
 • Ombres al pati: no és compatible amb les activitats de pista, sha de tenir en compte la seguretat. Estan els porxos.
 • Torn dentrevistes del dia 27: saclareix el funcionament i la intenció.


Cornellà de Llobregat, a 8 de juny de 2016