divendres, 16 de gener de 2015

Benvolgudes famílies,

A partir d'aquest curs publicarem un resum dels temes tractats a cada  Consell Escolar.
Obrim una altra via de comunicació amb vosaltres.
També estarà penjat a la Web de l'AMPA.
Salutacions,
EDRESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2014

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.

1-    Constitució nou Consell Escolar.
Es dóna per constituït el Consell Escolar. Al taulell d’anuncis de l’escola està penjada l’acta de constitució amb el nom dels seus membres.

2-    Canvi en la formació de les comissions.
Queden constituïdes les següents comissions: comissió de menjador, comissió permanent, comissió econòmica i comissió de convivència.

3-    Modificació pressupostària any 2014
Es fa entrega d’un resum del nou pressupost. S’aprova la modificació.

4-    Precs i preguntes
- Canvi de festa local: el 25 de maig pel 24 de setembre. El 25 de maig passa a ser festa de lliure disposició.
- Es presenta el nou format d’informe.
- S’informa de l’inici d’un alumne de pràctiques d’informàtica al mes de gener.
- S’acorda elaborar un resum de les reunions del Consell Escolar per poder informar a les famílies.


Cornellà de Llobregat, 15 de desembre de 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada