dimecres, 6 de maig de 2015

RESUM ACTA CONSELL ESCOLARRESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 22 D’ABRIL DE 2015

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.

1-    NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre)
S’aproven els següents documents:
a.    Queixes i reclamacions
b.    Seguretat, higiene i salut
c.    De la convivència al centre
d.    Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre
e.    Horaris, Entrades i sortides i Actuacions en el supòsit del retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre
2-    Projecte de socialització de llibres
S’aprova el document amb el següent calendari:
-       4 al 8 maig: inventari dels llibres per part de la comissió
-       Mitjans maig: es fixarà la quota
-       20 maig: reunió amb les famílies.
-       11 de juny: rebuts a les famílies
-       1 al 4 juliol: comanda a les editorials
-       Primera quinzena de setembre: confecció dels lots

3-    Justificació econòmica AMPA curs 13/14
Es presenta el resum de la liquidació econòmica del curs 13/14 i el pressupost 14/15 de l’AMPA. Aquests documents estan presentats i aprovats per l’assemblea de socis de l’AMPA. També es van aprovar inversions per aquest curs (material escola, projector i projecte de socialització)
.

4-    Canvis en la gestió econòmica
Degut a un canvi fiscal, a partir del mes de juny la gestió econòmica del material i les sortides i del Projecte de Socialització la portarà l’escola.

5-    Precs i suggeriments
-       S’aprova la sortida de la Setmana cultural de CM i CS.
-       S’acorda que cap alumne podrà anar de colònies quan hi hagi un deute fort de material i sortides d’aquella família.
-       EL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA ELS PINS ES SOLIDARITZA AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CENTRE INS JOAN FUSTER DE BARCELONA

Cornellà de Llobregat, 22 d’abril de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada