dijous, 2 de juliol de 2015

RESUM ACTA CONSELL ESCOLAR



RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 26 DE MAIG DE 2015

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.

1-    Aprovació calendari escolar curs 14-15
S’informa del calendari escolar del curs 14-15 i s’aproven les festes de lliure disposició, l’horari lectiu, la jornada intensiva i el pla d’adaptació de P3:
-       inici de les classes: 14 de setembre
-       vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos
-       vacances de Setmana Santa: de 19 al 28 de març ambdós inclosos
-       últim dia del curs: 21 de juny
-       festes locals: 24 de setembre (la Mercè), 16 de Maig (2a pasqua) i 27 de Maig (Festa Major)
-       dies de lliure disposició: 07 de desembre, 08 de gener i 08 de febrer.
-       horari: 9h a 12:30h i de 15 a 16:30h
-       pla d’Adaptació de P3: 14, 15 i 16 de setembre.
-       jornada Intensiva: 22 de desembre i període comprés entre el 06 i el 21 de juny en horari de 9 a 13h per l’alumnat i de 9 a 15h pel professorat.

2-    Quota material, sortides i calendari de pagament (15-16)
Es mantenen les quotes de material i de sortides d’aquest curs. És possible que hi ha hagi un petit augment en la quota de fotocòpies d’Educació Infantil

Ed. Infantil
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior
Material
68€
68€
63€
63€
Sortides
90€
70€
70€
70€

Es fa una valoració positiva del pagament únic per domiciliació bancària


El calendari de pagament queda de la següent manera:
-       11 de juny aproximadament: projecte de socialització
-       15 de juliol aproximadament: material de tots els cicles i fotocòpies Ed. Infantil
-       15 de setembre aproximadament: sortides de tots els cicles
-       novembre/desembre: 1r pagament de colònies (si es fan)
-       març: 2n pagament de colònies (si es fan)

3-    Precs i suggeriments
Extraescolar de piscina de primària: la comissió d’extraescolars mirarà opcions per a poder oferir-la el curs vinent ja que no es pot unificar amb la piscina d’Educació Infantil per horari
Acompanyament colònies de 4t: degut als fets ocorreguts a la reunió informativa de les colònies de 4t i a l’espera de com es resolguin, el consell escolar valora que:
-       les famílies no han fet servir els canals que hi ha a la seva disposició per fer arribar les queixes que es tinguin.
-       els alumnes han d’estar segurs i tranquils a l’escola, han de saber que estan en un espai protegit. Les famílies han de vetllat perquè això sigui així.


Cornellà de Llobregat, 26 de maig de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada