dijous, 5 de novembre de 2015

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 14 DE D’OCTUBRE DE 2015

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior i per tant queden tancades les actes del curs 2014-2015.
Es fa un resum de les persones sortints del Consell Escolar:
  • Mercè Muñoz passa a ser Cap d’Estudis i l’Elena Fernández entra com a membre del sector mestres.
  • Maribel Ligero surt per finalització d’escolaritat al centre de la seva filla i entra la Noemí Roca com a membre del sector de famílies.
  • I la persona representant de l’Ajuntament que passa a ser Mercedes Fernández García.

1-    Presentació resultats proves externes 14-15.
Es fa un resum dels resultats de les proves de Competències Bàsiques de 6è i de les diagnòstiques de 3r del curs 14-15.
2-    PGAC (Programació General Anual de Centre).
Es fa un resum de la programació en general i s’explica com s’elaboren els objectius.
3-    Projectes Ajuntament.
Es comenten els projectes que s’han presentat a l’Ajuntament (aprovats per comissió permanent):
Escola: El mètode científic (1)
AMPA: Festegem la tradició.
4-    Memòria menjador 14-15 i Pla de funcionament 15-16.
 L’AMPA fa un resum de la memòria del curs 14-15 pel que fa als objectius plantejats a nivell de menjador.
El pla de funcionament s’ha d’actualitzar perquè s’han fet millores a nivell de gestió i organització.

5-    Precs i preguntes
Llicències digitals:  aquest curs no es van tenir en compte a l’hora de fer el pressupost de socialització de llibres i l’escola les ha comprar a part. El proper curs s’inclourà en la quota de les famílies.
Carta conserges escoles públiques de Cornellà: s’aprova per votació adherir-nos a una carta que s’ha escrit sobre la feina dels i de les conserges per part de tots els Consell Escolars de Cornellà.
Obres de la cuina: estan acabades tot i que falta una porta. S’està valorant fer una jornada de portes obertes.
Projecte tablets: s’està fent la gestió per veure com ha quedat aquest tema.
Dutxes: En procés d’arreglar-les.
Cornellà de Llobregat, 14 d’octubre de 2015


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada