dimarts, 7 de juny de 2016

RESUM ACTA NÚMERO 2 CONSELL ESCOLAR

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 25 DE FEBRER DE 2016

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.
1-    Avaluació inicial. AVAC
Es fa un resum de les proves incials passades aquest curs, la comparativa de resultats es farà a final de curs quan es tinguin els resultats de les proves finals.
Es comenta que és l’AVAC (avaluació de centre), quins resultats s’han obtingut aquest curs i quines són les propostes de millora que s’han rebut per part d’inspecció.
2-    Liquidació economòmica 2015 i pressupost 2016
Es fa un resum de la liquidació econòmica de 2015, la liquidació de la subvenció de l’Ajunatent pel manteniment i el pressupost elaborat per 2016. Queden aprovats.
3-    Informacions vàries.
a.    Portes obertes
S’explica la situació sobre la preinscripció del curs 2016-2017
b.    Auxiliars de conversa
Des del gener tenim uns auxiliars de conversa a l’escola.
c.     Nena diabètica
Tenim una nena diabètica a P3 que s’acaba d’estrenar en l’enfermetat. S’ha obert un protocol a l’escola i s’estan fent una sèrie de formacions i documentació.
d.    Projecte Euronet 50/50
S’explica qui forma part de l’Equip Energètic i que la primera reunió es farà el dia 11 de març.
e.    Enquesta sobre la cantada de Nadal
Es fa el resum dels resultats i una reflexió sobre les millores que s’establiran a partir de les puntuacions i de les propostes de les famílies.
f.      Obres majors
El Departament ha seleccionat l’escola per fer obres de millora. Es farà la segona escala d’evacuació exterior, la segona porta d’emergència del menjador i la reforma de les aules de P3.
4-    Documentació NOFC
Es comenten els dos documents pendents d’aprovació: “organització pedagògica absències. Es parla de quins són els blocs de continguts de les NOFC quines hem fet i quines ens falten per fer i per aprovar.
S’acorda aprovar els dos documents i decidir més tard la ubicació definitiva dels continguts  d’aquests. 
5-    Aprovació sortides
S’aproven 3 sortides que no estaven contemplades en la PGAC.
6-    AMPA
S’explica la liquidació econòmica del curs 14-15, les noves propostes d’extraescolars per al proper curs i s’aprova el pla de funcionament del menjador.
7-    Precs i preguntes.
Es fan una sèrie de demandes a la persones respresentant de l’Ajutnament sobre temes que estan pendents de resposta.Cornellà de Llobregat, 25 de febrer de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada