dimecres, 2 de novembre de 2016

RESUM DE L’ACTA 4 DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 29 DE JUNY DE 2016

  1. Aprovació de lacta anterior
Queda aprovada lacta anterior a falta de corregir unes faltes dortografia.
2.   Memòria curs 2015-2016
Es presenta la memòria d’aquest curs fent una anàlisi dels objectius plantejats, les actuacions portades a terme i la seva valoració.
Es van responent dubtes concrets com l’estat de l’hort, és un tema que es vol engegar, s’està treballant des del grup de treball de ciències i també des del menjador.
Queda consensuada la memòria anual i aprovada per Direcció.

3.   Resultat de les proves internes i externes.
A partir de gràfics es fa una presentació de resultats de les proves de final de curs. També es fa una comparació entre els resultats de proves inicials i finals. En els grups de 3r, a més, també es comparen els resultats amb els obtinguts en les proves diagnòstiques.
Per últim es fa un resum dels resultats de les proves de competències bàsiques de 6è (CCBB), es comparen els resultats amb la mitjana de Catalunya i també amb els resultats històrics de l’escola.
4.   Quotes de material i sortides i calendari de pagaments.
Es proposa que les quotes de material i sortides segueixin com en els darrers anys: una única quota i de la mateixa quantitat.
Cicle infantil: 68+15€ (material)
                    90€ (sortides)
Cicle inicial: 68€ (material)
                    70€ (sortides)
Cicle mitjà: 66€ (material)
                    70€ (sortides)
Cicle superior: 66€ (material)
                      70€ (sortides)
La quota de material es passarà el proper 18 de juliol i la de sortides el proper 15 de setembre.
La quota de llibres es passarà al juny del 2017.
Colònies com sempre segons sondeig i viabilitat, es passarà al novembre i al març.
Queden aprovades les quotes i el calendari.

5.   Obres
Les obres de P3 i escala d’emergència tenen previst el seu inici la primera setmana de juliol i finalització la primera setmana de setembre. Des de l’Ajuntament es fa saber que les obres dels lavabos de menjador estan pressupostats.

6.   Projectes de l’Ajuntament
La memòria dels projectes i la seva justificació econòmica es van aprovar per comissió permanent el dia 16 de juny i presentades a l’Ajuntament el dia 17 de juny. Consta aquí que el Consell Escolar ho aprova.

7.   Precs i preguntes
Des de l’AMPA es demana com està el tema del projecte de tablets. Es contesta que és un tema aturat. A partir d’aquí s’inicia un debat sobre les TAC a l’escola pública i l’escola concertada.Cornellà de Llobregat, a 29 de juny de 2016
RESUM DE L’ACTA 3 DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 8 DE JUNY DE 2016

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.
1.   Calendari curs 2016-17
Inici de les classes: 12 setembre
Vacances de Nadal: del 23 desembre al 8  de gener inclosos.
Vacances Setmana Santa: del 8 al 17 abril inclosos.
Últim dia de classe:  21 de juny
Lliure disposició: 31 doctubre, 9 de desembre i 27 de febrer.
Festes locals: 5 de juny segona pasqua i 16 de juny  corpus.
Jornada intensiva: dia 22 de desembre, i del 5 al 21 de juny .
Adaptació de P3: 12, 13 i 14 de setembre.
Com tothom hi està dacord queda aprovada aquesta proposta de calendari.

3.  Aprovació sortida 14 de juny tota lescola. Collbató
No hi ha cap objecció i saprova la sortida per unanimitat.

4. Enquesta Setmana Cultural
Resultats obtinguts:
La participació ha estat del 3167% que correspon a 108 famílies.
Organització espai físic (101 respostes) el 93,1% de les famílies la troba positiva i molt positiva.
Puntualitat (101 respostes) el 90,3% ho valora positiva o molt positiva.
Durada del 1r torn (91 respostes) el 88% la valoren positiva o molt positiva.
Durada del 2n torn (82 respostes) el 70,8% la van trobar positiva davant dun 29,2% que la valoren negativament.
Audició i so (101 respostes)  el 90,1% la valoren entre positiva i molt positiva.
Canvi dhorari (107 respostes) el 53,6% valora aquest canvi negativament davant dun  46,7% que el valoren positiu o molt positiu
Valoració global (102 respostes) el 84,3% valoració positiva o molt positiva.

5. Acceleració alumnes.
Sexplica que a lescola sha donat el cas de dos alumnes amb altes capacitats amb els quals sestà portant a terme  un procés dacceleració de curs.

6. Matriculació curs 2016-17
Després del tancament duna línia de P3 al municipi i de diferents canvis en adjudicacions la matricula quedarà de la següent manera :
42 alumnes que vindran a P3,  1 alumne/a a P5 ,1 alumne/a a 1r,  i 1 alumne/a a 3r.
Hi ha llista despera per alguns cursos i la comissió de matricula es va reunint periòdicament i poden haver noves adjudicacions.

7. Aprovació NOFC
Són uns document que entraran en vigència el dia 1 de setembre (també la carta de compromís actualitzada).
Queden consensuades les NOFC i aprovades per Direcció.

8. Precs i preguntes
  • Memòria dels projectes: sacorda aprovar-les per comissió permanent.
  • Felicitació a lAMPA i a les famílies per la gran festa de les famílies.
·       Acollida de tarda: sha fet lenquesta com cada any i sacorda que també es preguntarà a les noves famílies de P3.
  • Extraescolars de handball:  sestà mirant  la viabilitat.
  • Estraexcolar de robòtica: Hi ha molta demanda. Shan de mirar espais possibles.
  • Jornada continuada: no és un tema prioritari a no ser que hi hagi molt dinterès per part de tots els sectors. Es recordarà a les reunions de principi de curs l’adreça dels i de les representants del CE per poder fer arribar preguntes, dubtes, etc.
  • Llibres de català de 1r i 2n per error shan eliminat de les llistes. Sarreglarà amb la comissió de socialització i es comunicarà a les famílies en acabar aquesta reunió.
  • Obres: no es tenen notícies per part de la Generalitat.
  • Ombres al pati: no és compatible amb les activitats de pista, sha de tenir en compte la seguretat. Estan els porxos.
  • Torn dentrevistes del dia 27: saclareix el funcionament i la intenció.


Cornellà de Llobregat, a 8 de juny de 2016