dimecres, 2 de novembre de 2016

RESUM DE L’ACTA 3 DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 8 DE JUNY DE 2016

0-    Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior.
1.   Calendari curs 2016-17
Inici de les classes: 12 setembre
Vacances de Nadal: del 23 desembre al 8  de gener inclosos.
Vacances Setmana Santa: del 8 al 17 abril inclosos.
Últim dia de classe:  21 de juny
Lliure disposició: 31 doctubre, 9 de desembre i 27 de febrer.
Festes locals: 5 de juny segona pasqua i 16 de juny  corpus.
Jornada intensiva: dia 22 de desembre, i del 5 al 21 de juny .
Adaptació de P3: 12, 13 i 14 de setembre.
Com tothom hi està dacord queda aprovada aquesta proposta de calendari.

3.  Aprovació sortida 14 de juny tota lescola. Collbató
No hi ha cap objecció i saprova la sortida per unanimitat.

4. Enquesta Setmana Cultural
Resultats obtinguts:
La participació ha estat del 3167% que correspon a 108 famílies.
Organització espai físic (101 respostes) el 93,1% de les famílies la troba positiva i molt positiva.
Puntualitat (101 respostes) el 90,3% ho valora positiva o molt positiva.
Durada del 1r torn (91 respostes) el 88% la valoren positiva o molt positiva.
Durada del 2n torn (82 respostes) el 70,8% la van trobar positiva davant dun 29,2% que la valoren negativament.
Audició i so (101 respostes)  el 90,1% la valoren entre positiva i molt positiva.
Canvi dhorari (107 respostes) el 53,6% valora aquest canvi negativament davant dun  46,7% que el valoren positiu o molt positiu
Valoració global (102 respostes) el 84,3% valoració positiva o molt positiva.

5. Acceleració alumnes.
Sexplica que a lescola sha donat el cas de dos alumnes amb altes capacitats amb els quals sestà portant a terme  un procés dacceleració de curs.

6. Matriculació curs 2016-17
Després del tancament duna línia de P3 al municipi i de diferents canvis en adjudicacions la matricula quedarà de la següent manera :
42 alumnes que vindran a P3,  1 alumne/a a P5 ,1 alumne/a a 1r,  i 1 alumne/a a 3r.
Hi ha llista despera per alguns cursos i la comissió de matricula es va reunint periòdicament i poden haver noves adjudicacions.

7. Aprovació NOFC
Són uns document que entraran en vigència el dia 1 de setembre (també la carta de compromís actualitzada).
Queden consensuades les NOFC i aprovades per Direcció.

8. Precs i preguntes
  • Memòria dels projectes: sacorda aprovar-les per comissió permanent.
  • Felicitació a lAMPA i a les famílies per la gran festa de les famílies.
·       Acollida de tarda: sha fet lenquesta com cada any i sacorda que també es preguntarà a les noves famílies de P3.
  • Extraescolars de handball:  sestà mirant  la viabilitat.
  • Estraexcolar de robòtica: Hi ha molta demanda. Shan de mirar espais possibles.
  • Jornada continuada: no és un tema prioritari a no ser que hi hagi molt dinterès per part de tots els sectors. Es recordarà a les reunions de principi de curs l’adreça dels i de les representants del CE per poder fer arribar preguntes, dubtes, etc.
  • Llibres de català de 1r i 2n per error shan eliminat de les llistes. Sarreglarà amb la comissió de socialització i es comunicarà a les famílies en acabar aquesta reunió.
  • Obres: no es tenen notícies per part de la Generalitat.
  • Ombres al pati: no és compatible amb les activitats de pista, sha de tenir en compte la seguretat. Estan els porxos.
  • Torn dentrevistes del dia 27: saclareix el funcionament i la intenció.


Cornellà de Llobregat, a 8 de juny de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada