dimecres, 2 de novembre de 2016

RESUM DE L’ACTA 4 DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 29 DE JUNY DE 2016

  1. Aprovació de lacta anterior
Queda aprovada lacta anterior a falta de corregir unes faltes dortografia.
2.   Memòria curs 2015-2016
Es presenta la memòria d’aquest curs fent una anàlisi dels objectius plantejats, les actuacions portades a terme i la seva valoració.
Es van responent dubtes concrets com l’estat de l’hort, és un tema que es vol engegar, s’està treballant des del grup de treball de ciències i també des del menjador.
Queda consensuada la memòria anual i aprovada per Direcció.

3.   Resultat de les proves internes i externes.
A partir de gràfics es fa una presentació de resultats de les proves de final de curs. També es fa una comparació entre els resultats de proves inicials i finals. En els grups de 3r, a més, també es comparen els resultats amb els obtinguts en les proves diagnòstiques.
Per últim es fa un resum dels resultats de les proves de competències bàsiques de 6è (CCBB), es comparen els resultats amb la mitjana de Catalunya i també amb els resultats històrics de l’escola.
4.   Quotes de material i sortides i calendari de pagaments.
Es proposa que les quotes de material i sortides segueixin com en els darrers anys: una única quota i de la mateixa quantitat.
Cicle infantil: 68+15€ (material)
                    90€ (sortides)
Cicle inicial: 68€ (material)
                    70€ (sortides)
Cicle mitjà: 66€ (material)
                    70€ (sortides)
Cicle superior: 66€ (material)
                      70€ (sortides)
La quota de material es passarà el proper 18 de juliol i la de sortides el proper 15 de setembre.
La quota de llibres es passarà al juny del 2017.
Colònies com sempre segons sondeig i viabilitat, es passarà al novembre i al març.
Queden aprovades les quotes i el calendari.

5.   Obres
Les obres de P3 i escala d’emergència tenen previst el seu inici la primera setmana de juliol i finalització la primera setmana de setembre. Des de l’Ajuntament es fa saber que les obres dels lavabos de menjador estan pressupostats.

6.   Projectes de l’Ajuntament
La memòria dels projectes i la seva justificació econòmica es van aprovar per comissió permanent el dia 16 de juny i presentades a l’Ajuntament el dia 17 de juny. Consta aquí que el Consell Escolar ho aprova.

7.   Precs i preguntes
Des de l’AMPA es demana com està el tema del projecte de tablets. Es contesta que és un tema aturat. A partir d’aquí s’inicia un debat sobre les TAC a l’escola pública i l’escola concertada.Cornellà de Llobregat, a 29 de juny de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada