dilluns, 12 de desembre de 2016

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 18 D’OCTUBRE DE 2016

0-    Aprovació acta anterior
S’aproven les actes 3 i 4 de l’últim consell escolar i per tant es tanquen les actes del curs 2015-2016.
S’acorda que els resums es penjaran un cop passades dues setmanes si no hi ha cap esmena i es comentarà prèviament a l’AMPA.

0-    PGAC (Programació General Anual de Centre).
Es passa a fer un resum dels objectius de la PGAC. Per explicar els objectius pedagògics s’ha elaborat una graella resum amb les idees que es volen treballar aquest curs i d’on provenen (AVAC, memòria anual, revisió metodològica per part del claustre). S’explica específicament també l’atenció a la diversitat com es treballa a cada cicle.
Es segueix explicant el document desenvolupant els objectius de gestió. Es fan una sèrie de demandes a l’Ajuntament sobre l’estat dels lavabos de menjador i acollida.
Es comenten les sortides d’aquest curs.
S’aprofita per explicar les beques  noves de llibres i material de l’Ajuntament: El projecte 50/50 s’inclourà  a la PGAC amb l’objectiu de donar continuïtat i començar el següent pas del projecte.
Tothom dona el vist i plau i la Direcció dona per aprovada la PGAC del curs 2016-17.

2-  Eleccions a Consell Escolar.
Aquest curs hi haurà eleccions a Consell Escolar. El procés començarà oficialment el dia 7 de novembre i les eleccions es faran al desembre. Per part del sector famílies s’ha de renovar el 50% dels membres. Sortirien la Noemí Roca i el Jordi Albet. Per part del sector mestres ha de renovar l’Elena Fernández, l’Ana Rial i la Mercedes Díez. La vacant del Paco serà escollida per votació també en aquestes eleccions però només tindrà una durada de 2 anys (perquè en realitat és una substitució). Més endavant es concretaran els detalls.

3-  Correu electrònic Consell Escolar
La proposta és fer un document on es doni l’adreça i l’explicació de quin ús se li pot donar a aquesta adreça creada pels representants de famílies del consell. La idea seria que servís per rebre informacions, suggerencies, dubtes etc però a nivell molt general d’escola. Un altre objectiu és deslliurar a l’AMPA d’aquesta funció que no és la seva. S’acorda que es farà una circular des de l’escola amb una petita nota avisant de les properes eleccions (els representants ajudaran enviant escrit). L’adreça és consellelspins@gmail.com 

4-  Temes AMPA:
Abans de començar la Conchi com a presidenta de l’AMPA explica que a partir d’ara totes les comunicacions amb i de l’AMPA es fa des de cada comissió i des de la Junta permanent. Es per funcionar de manera independent i no saturar la Junta. El newsleter es deixa de fer perquè no compensava la feina de fer-ho amb el poc ús que se li donava.
a.     Activitats extraescolars.
L’AMPA valora molt positivament  l’augment d’usuaris/es perquè tot i la feina que suposa s’està gestionant molt bé el tema extraescolars.
b.    Ingressos AMPA
L’AMPA està limitada a uns ingressos de 75.000 euros l’any i actualment el volum d’ingressos amb una sèrie d’activitats farien superessin aquesta xifra. Això suposaria haver de funcionar com una empresa (fiscalitat, etc) i l’AMPA té molt clar que no es defineix com una empresa en cap nivell. Per tot això la Junta ha pres una sèrie de decisions en relació a les següents activitats.
Calendari: es pot continuar fent però no per vendre sinó per regalar un per família (es pot fer des de diners de la quota d’AMPA).
Loteria de Nadal: S’ha pensat cedir la venta a les famílies de 6è per subvencionar les colònies.
Parada Sant Jordi: S’ha pensat cedir la venta a les famílies de 5è perquè puguin fer un romanent per les colònies de 6è.
L’AMPA tindrà en compte tots els dubtes i idees que van sortint, parlarà amb les famílies de 5è i 6è (reunió ja establerta) i tornarà a fer-li la consulta al seu gestor.
c.  Memòria de menjador 15-16
Es presenta al Paco com a nou responsable de l’escola Imalleure .Es llegeix un resum de la memòria portada a terme per part seva, el Dani, com antic responsable d’Imalleure a l’escola i la Cristina, coordinadora de menjador.
S’explica la valoració general i el grau d’assoliment dels objectius plantejats.
Per acabar es fa un resum de les propostes de millora que són tant per part de l’equip, monitoratge, empresa etc com la resta d’agents educatius.
          d. Cap a on anem?
És una pregunta que es planteja  la Junta d’AMPA després de rebre moltes qüestions per part de famílies en relació a l’objectiu o objectius que té l’escola i quin ideari segueix o es planteja seguir. S’aprecia un desconeixement per part de les famílies en relació cap a on va l’escola a nivell metodològic.
Des de l’ED es recull la demanda plantejada i totes les idees exposades i es compromet a portar-les a claustre, es pot convocar un consell escolar extraordinari en algun moment per poder fer un retorn i un monogràfic sobre el tema.
e.  Rocòdrom
És un projecte en el qual lAMPA porta treballant al voltant de 2 anys. Actualment està aprovada una proposta per la Junta, falta que l’equip de mestres d’educació física donin el vist i plau. S’estan esperant pressupostos i el projecte educatiu també està muntat. S’ha d’acabar de parlar també del tema econòmic entre escola i AMPA
f.   Educar per créixer
Dintre d’aquest projecte de l’Ajuntament hi ha una activitat per treballar valors a nivell d’extraescolar. L’AMPA va presentar la sol·licitud per formar-ne part i s’ha otorgat des de l’Ajuntament pels propers 2 anys.
5-  Precs i preguntes.
Després del Consell hi ha convocada una comissió de convivència però donat a que tot el Consell ha destar informat es fa un resum del tema a exposar (incident a 6è) de quin ha estat el procés i quines mesures shan pres al respecte.


Cornellà de Llobregat, 18 d’octubre de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada