dimarts, 24 de gener de 2017

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA  DE CONSELL ESCOLAR CELEBRADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2016

0-    Aprovació acta anterior
No hi ha aprovació perquè no hi ha acta anterior i és reunió extraordinària.

1-    Proposta modificació de NOFC
La Cristina com a Direcció de centre explica que aquesta reunió ha estat convocada pel sector famílies els quals van fer arribar una carta demanant una modificació de les NOFC pel tema colònies de P5 d’aquest curs.
A partir de la lectura de fragments concrets de la carta es va donant resposta des de l’ED que ha elaborat una argumentació amb el consens de tot el claustre.
En aquest procés es van obrint debats i qüestions relacionades amb cada punt que es va parlant.
Després dels arguments exposats sembla que queda clar que una modificació de les NOFC ara no seria coherent ja que no hi ha prou informació com per saber si aquest fet serà l’inici d’una tendència o no.
Per últim es fa una nova proposta: tractar el tema com una excepcionalitat d’aquest curs i  així que els nens i nenes de P5 puguin anar de colònies.
La Cristina explica que les persones que estan allà no poden decidir-ho i que es portarà la nova proposta a Claustre com un acord de CE.
Es decideix que es donarà una resposta el més aviat possible encara que sigui per correu electrònic perquè s'entén que el tema necessita prioritat.

2-    Precs i preguntes.
Modificació del pressupost 2016: la Silvia exposa la modificació del pressupost que es basa en dos petits canvis, la subvenció del Ajuntament per projectes educatius i la subvenció anual del Departament d’Ensenyament per a despeses de funcionament.

El Consell Escolar dona el vist i plau i la Direcció del centre aprova aquesta modificació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada