diumenge, 25 de juny de 2017

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ  DE CONSELL ESCOLAR CELEBRADA EL 21 DE MARÇ DE 2017

 1. Aprovació de les actes anteriors.
S’aprova l’acta anterior.

 1. Justificació 2016 i pressupost 2017
La Silvia fa una explicació dels principals ingressos i despeses d’aquest darrer any. També explica l’estat dels comptes i els ingressos i despeses de 2016  que encara estan pendents de cobrar o pagar. Es torna a explicar el pressupost 2017 i les seves novetats respecte a l’última reunió.
Queda presentada i aprovada la justificación económica 2016.

 1. Temes AMPA: resultats financers, extraescolars proper curs, empresa cuina i monitoratge (renovació)
Liquidació curs 15-16: La Conchi com presidenta presenta la liquidació econòmica del curs 15-16. Es presenta el pressupost 2017 que ja està tancat des del novembre tot i que hi ha un canvi important, hi ha un problema amb Hisenda, s’explica en què consisteix aquest problema, quins passos s’estan seguint per solucionar-ho però també s’explica com això ha impedit presentar a temps el projecte de l’Ajuntament per la revista digital com cada curs.
Extraescolars:  Es fa una valoració molt positiva de les extraescolars portades a terme i tot i la gran feina que suposen, hi ha molta satisfacció. Pel curs que ve s’està fent  un estudi sobre fer una  extraescolar de percussió i una altra de nutrició i hàbits saludables com a novetats principals.
Empreses de cuina i monitoratge: a finals d’aquest curs tocaria renovació. S’ha començat a parlar amb les dues entitats per demanar millores puntuals, La proposta de Casal d’estiu és seguir amb la mateixa línia del curs anterior

 1. Precs i preguntes.

Aprovació de les sortides:
 • Taller Casa Àsia. 4 d’abril de 2017. 5è A i B. Matí (escola)
 • Taller d’afectivitat. 7 d’abril de 2017. 6è A i B. Matí (escola)
Queden aprovades aquestes dues activitats.

Informacions:
 • Preinscripció: es donen les dates de preinscripció per aquest curs. 
 • Setmana cultural: es recorden les dates concretes 26, 27 i 28 d’abril. 
 • S’informa que les proves competencials de 6è seran els propers 4 i 5 de maig.
 • S’explica que degut a la nova ordre d’avaluació, des del segon trimestre s’ha estat treballant en uns nous informes que aniran acompanyats d’una circular per entendre els nous continguts i organització de dit informe. 
 • Prova pilot amb tablets: s’ha començat aquesta setmana en el curs de 1r. 
 • Propostes AMPA:  es pregunta a l’AMPA si les propostes que s’havien d’aprovar sobre futurs projectes de millora a l’escola s’ha portat a terme. La Conchi explica que està tot aturat perquè es prioritza solucionar tema Hisenda.
 • Obres lavabos escola: La Cristina pregunta a la representant de l’Ajuntament si és possible prioritzar les obres als lavabos d’acollida tot i que els que estan a la llista de prioritaris són els de menjador. 
 • Incident de 6è: no hi ha cap més noticia sobre el tema. 
 • La Conchi  pregunta sobre el tema que es va plantejar a principi de curs sobre la línia metodològica de l’escola. Es fa un resum de la reunió de consell anterior on es va explicar aquest tema. 
 • Carnestoltes: es valora molt positivament i ha arribat per part de les famílies la necessitat de que es faci dintre de l’escola. El curs que ve s’ha de fer un replantejament.
 • El cus que ve hi haurà molt moviment de plantilla i es parlarà més endavant quan es tingui més informació al respecte.
RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ  DE CONSELL ESCOLAR CELEBRADA EL 23 DE GENER DE 2017

0- Aprovació de les actes anteriors. 
No hi ha cap esmena i s’aproven les actes anteriors. 
1- Pressupost 2017
La Silvia com a secretària de l’escola explica el nou pressupost per l’any 2017. Aquest pressupost presenta moltes novetats perquè per primera vegada es fa  des de la plataforma SFERA que és de nova implantació a les escoles.
Un cop aclarits els dubtes el Consell Escolar dona el vist i plau al pressupost i la Directora del centre l’aprova. 

2- Aprovació sortides 6è
3/2/17. Matí. 6è. Can Mercader: la rajola hidràulica.
22/2/17. (canvi de data) 6è. Tot el dia. Museu de la ciència de Terrassa. 24/2/17. 6è. Matí Taller “Pau a l’escola”.
No hi ha cap esmena i queden aprovades aquestes sortides. 

3- PEC i temes pedagògics.
Un dels objectius de l’Equip Directiu des de que va començar el mandat era crear un grup impulsor, és a dir, un grup de persones voluntàries de tots els sectors de la comunitat educativa, que es poguessin dedicar a valorar, consensuar i treballar determinats temes segons necessitats. A dia d’avui encara és un tema pendent perquè sempre hi ha altres prioritats.
S’explica que hi ha una part de PEC que és molt pedagògica i que pertany més a una reflexió i treball previs per part del claustre però hi ha una altra part en què si es pot col·laborar.  Es fa la proposta de fer un grup impulsor de famílies voluntàries que puguin començar a fer una part del PEC. Seria Tot allò que te a veure amb identitat de centre, ideari, valors, context etc. Per fer-ho la Direcció facilita un possible guió de PEC.
S’accepta la idea, es buscarà tota la informació possible i el grup de representants de famílies li farà una pensada per veure com es gestionarà.
Pel que fa a temes més pedagògics es vol donar resposta a la regunta que es va generar al trimestre anterior per part de les famílies de cap a on va l’escola.
S’està intentant anar cap a una escola més oberta. Hi ha a sobre de la taula el tema dels llibres i sobretot el tema del canvi metodològic cap a uns aprenentatges cada cop més competencials. Les eines digitals són una de les prioritats per afavorir precisament l’aprenentatge més competencial i engrescador. Tot va encaminat a fomentar el treball en equip i sobretot a fomentar aspectes com la deducció, l’esperit crític, la manipulació i experimentació, etc. 
Es posen exemples concrets de tot allò que s’està fent i  i es responen preguntes al respecte. S’obre un debat sobre els recursos de l’escola pública.
4-Temes AMPA: justificació any 2016 
Queda pendent perquè la Conchi Sánchez no ha pogut assistir finalment. 
5- Portes obertes 2017
S’explica que s’estan fent modificacions al vídeo perquè no sigui tan llarg i poder incloure novetats com les aules de P3, ambients, racons cooperatius, etc. Es demana per part del sector famílies si es podria fer més difusió del vídeo i es respon que la idea és que sigui el més sorprenent possible de cara a les portes obertes, que es farà un tràiler resum i que aquest es penjarà al web i per últim que hi ha un dia de portes obertes de l’escola en què el vídeo es projecta de manera contínua per a què les famílies que ja són de l’escola el puguin veure. 

6- Precs i preguntes.
Es dóna les gràcies a l’AMPA perquè el rocòdrom de l’escola ja està en funcionament i es valora molt positivament per part de l’alumnat. 
Incident de 6è: és un tema que encara està obert. 

Comissió permanent: s’han demanat els auxiliars de conversa com cada curs. Es va fer la modificació del document de PGAC i aprovada en permanent per poder demanar-ho abans del dia 20.