diumenge, 25 de juny de 2017

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ  DE CONSELL ESCOLAR CELEBRADA EL 23 DE GENER DE 2017

0- Aprovació de les actes anteriors. 
No hi ha cap esmena i s’aproven les actes anteriors. 
1- Pressupost 2017
La Silvia com a secretària de l’escola explica el nou pressupost per l’any 2017. Aquest pressupost presenta moltes novetats perquè per primera vegada es fa  des de la plataforma SFERA que és de nova implantació a les escoles.
Un cop aclarits els dubtes el Consell Escolar dona el vist i plau al pressupost i la Directora del centre l’aprova. 

2- Aprovació sortides 6è
3/2/17. Matí. 6è. Can Mercader: la rajola hidràulica.
22/2/17. (canvi de data) 6è. Tot el dia. Museu de la ciència de Terrassa. 24/2/17. 6è. Matí Taller “Pau a l’escola”.
No hi ha cap esmena i queden aprovades aquestes sortides. 

3- PEC i temes pedagògics.
Un dels objectius de l’Equip Directiu des de que va començar el mandat era crear un grup impulsor, és a dir, un grup de persones voluntàries de tots els sectors de la comunitat educativa, que es poguessin dedicar a valorar, consensuar i treballar determinats temes segons necessitats. A dia d’avui encara és un tema pendent perquè sempre hi ha altres prioritats.
S’explica que hi ha una part de PEC que és molt pedagògica i que pertany més a una reflexió i treball previs per part del claustre però hi ha una altra part en què si es pot col·laborar.  Es fa la proposta de fer un grup impulsor de famílies voluntàries que puguin començar a fer una part del PEC. Seria Tot allò que te a veure amb identitat de centre, ideari, valors, context etc. Per fer-ho la Direcció facilita un possible guió de PEC.
S’accepta la idea, es buscarà tota la informació possible i el grup de representants de famílies li farà una pensada per veure com es gestionarà.
Pel que fa a temes més pedagògics es vol donar resposta a la regunta que es va generar al trimestre anterior per part de les famílies de cap a on va l’escola.
S’està intentant anar cap a una escola més oberta. Hi ha a sobre de la taula el tema dels llibres i sobretot el tema del canvi metodològic cap a uns aprenentatges cada cop més competencials. Les eines digitals són una de les prioritats per afavorir precisament l’aprenentatge més competencial i engrescador. Tot va encaminat a fomentar el treball en equip i sobretot a fomentar aspectes com la deducció, l’esperit crític, la manipulació i experimentació, etc. 
Es posen exemples concrets de tot allò que s’està fent i  i es responen preguntes al respecte. S’obre un debat sobre els recursos de l’escola pública.
4-Temes AMPA: justificació any 2016 
Queda pendent perquè la Conchi Sánchez no ha pogut assistir finalment. 
5- Portes obertes 2017
S’explica que s’estan fent modificacions al vídeo perquè no sigui tan llarg i poder incloure novetats com les aules de P3, ambients, racons cooperatius, etc. Es demana per part del sector famílies si es podria fer més difusió del vídeo i es respon que la idea és que sigui el més sorprenent possible de cara a les portes obertes, que es farà un tràiler resum i que aquest es penjarà al web i per últim que hi ha un dia de portes obertes de l’escola en què el vídeo es projecta de manera contínua per a què les famílies que ja són de l’escola el puguin veure. 

6- Precs i preguntes.
Es dóna les gràcies a l’AMPA perquè el rocòdrom de l’escola ja està en funcionament i es valora molt positivament per part de l’alumnat. 
Incident de 6è: és un tema que encara està obert. 

Comissió permanent: s’han demanat els auxiliars de conversa com cada curs. Es va fer la modificació del document de PGAC i aprovada en permanent per poder demanar-ho abans del dia 20. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada