dimarts, 24 de gener de 2017

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR
CELEBRADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2016

0-    Aprovació acta anterior
Com no hi ha cap esmena més que la ja modificada es dona per aprovada l’acta i es tanca el període d’actes d’aquest CE sortint.

1-    Constitució nou Consell Escolar
Després d’acomiadar a les persones sortints es passa a fer un resum de com queda el Consell Escolar a partir d’ara:
  • Sector famílies: marxa Jordi Albet i entra Xavier Beltran. Marxa Noemi Roca i entra una altra vegada escollida. De suplents han quedat Elisabeth Benítez , Ma Carmen Alonso i Margarita Martí.
  • Sector mestres: marxa el Paco Molina per prejubilació, renúncia Rosor Pinyol i per tant entra Sonia Moreno com a persona següent més votada pels 2 següents anys. Marxa Mercedes Díez i entra Marina Bastardi. Marxa Ana Rial i entra Txaro Chávez i marxa Elena Fernández i entra Fèlix Salazar.
  • Sector PAS, sector Ajuntament i Equip Directiu queda igual.
També s’explica que el nostre Consell te estipulades una sèrie de comissions que ajuden al bon funcionament per moments determinats.
Les comissions també han de reestructurar-se i queden de la següent manera:
  • Comissió menjador: entra Fèlix Salazar  en substitució d’Anna Rial
  • Comissió permanent: Xavi Bertral substitueix a Jordi Albet
  • Comissió econòmica: entra Txaro Chávez en substitució d’Elena Fernández.
  • La comissió de convivència queda igual.
S’expliquen breument les competències del CE per aquelles persones que no han format part o que no saben les noves modificacions segons LOMCE

2-    Precs i preguntes
  
Situació fiscal de l’AMPA: s’explica al consell que finalment s’ha hagut de prendre una decisió i a partir d’ara l’AMPA funcionarà amb fiscalització d’empresa (IVA, impost societats, etc).

Beneficis Loteria i llibres de Sant Jordi: es farà un document perquè quedi molt clar quines famílies es podran beneficiar d’aquests diners ja que l’objectiu principal és que cap nen/a es quedi sense anar de colònies per motius econòmics i com l’AMPA no pot tenir accés a aquesta informació es gestionarà des de l’escola. Dels beneficis de Sant Jordi es beneficiaran les famílies de 5è de cara al proper curs per les colònies de 6è.

Carnaval: des de la comissió de festes de l’AMPA han fet arribar a l’escola una proposta. És un tema a parlar en claustre perquè encara no s’ha pogut tractar. S’acorda que es farà al gener.

Rocòdrom: el projecte final està aprovat, finalment l’AMPA assumeix la totalitat de la despesa i s’instal•larà properament.

Incident de 6è: es fa un resum de com està el tema a dia d’avui. L’AMPA també explica la seva implicació en el tema.
S’aprofita per explicar l’adaptació curricular i d’horari d’un nen de 6è.


Xarxa de competències bàsiques: és un projecte al qual s’ha afegit l’escola. L’objectiu és fer xarxa amb totes les escoles de Cornellà per treballar conjuntament i millorar. El Departament forma a representats de cada centre els i les quals seran els responsables de formar a la resta de companys i companyes  per introduir temes pedagògics innovadors a les escoles. Aquest curs la formació va sobre el treball per projectes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada